You are here:

Sonuçlar

M4F projesi, Avrupa'daki farklı ceza
infaz kurumları arasında müzik üretim

kurmak ve ses düzenleme atölyeleri oluşturmak
için her adımı (teoriden uygulamaya kadar) tasarlamaktadır.

Proje dört ana sonuca ulaşmayı ve dört ilgili çıktı üretmeyi hedeflemektedir. Bu sonuçlar belirlenen önceliklerle uyumludur: mutlak sosyal ve eğitimsel marjinallik bağlamında, ceza infaz kurumuna dahil olma çerçevesinde önemli sonuçlar elde edilecektir.

Ayrıca, yeni mesleklere kapı açarak ve de hem genç mahkumların hem de ilgili eğitim personelinin niteliklerini artırarak somut bir çıktı üretecek aynı zamanda kendini geliştirme ve yeni iş fırsatları imkanı sunacaktır.

Music for Freedom
dört sonuç
:
Yenilikçi Çalışma

Cezaevi içi atölye çalışmalarının uygulanması, Avrupa’daki birçok cezaevinde bir arada bulunan örgün ve yaygın eğitim sistemlerini birbirine bağlamaktadır.

Genellikle örgün ve yaygın eğitim metodları arasında bir ayrım vardır. Bunlardan ilki (zorunlu, teknik, lise, üniversite) mahkumlar için sınıflar ve bireysel dersler ile doğrudan kamu personeli tarafından yönetilir; ikincisi ise normalde gönüllü hizmet yoluyla dış kuruluşlar tarafından önerilir.

M4F, bu iki boyutun birbirine yaklaştırılmasını sağlar.

Bir rap yazma atölyesi oluşturmak, okuma yazma kursları (örneğin yabancılar için İtalyanca), geleneksel müzik yazma kursları, edebiyat ve şiir bilgisi ile bağlantı kurulmasını sağlar.

Müzik parçalarının oluşturulması ve mikslenmesi, kişiyi bilgisayar bilimi ve grafiksel yazılımın temel bilgilerine sahip dijital eğitim kurslarına yaklaştırır ve bunlarla işbirliği yapılmasını gerektirir.

Ulaşılması gereken hedefler:

Cezaevindeki rap müzik deneyimlerini sistematik hale getirerek, Avrupa’daki eğitim yöntemleri ve kazanımlarına ilişkin kapsamlı bir çıktı sunmak (ve bunları ABD ve diğer alanlardaki deneyimlerle karşılaştırmak).

Müzik üretimi için donanımlı gerçek deneysel atölyeler oluşturmak. Sadece yaratıcı yazarlık atölyeleri değil, aynı zamanda ses teknisyeni ve miks teknisyeni olmak için eğitim kurslarının uygulanmasıyla cezaevlerinde gerçek miks stüdyoları geliştirmek. Bu, rap deneyimini sadece ifade edici bir egzersiz değil, profesyonel dijital teknik beceriler edinmenin gerçek bir yolu haline getirmek.

Avrupa’daki endüstri plak şirketleriyle ayrıcalıklı kanallar düzenleyerek eğitimli genç mahkumları doğrudan müzik prodüksiyonu dünyasına bağlamak. Amaç, tutukluluk sırasında ve sonrasında sektöre profesyonel katılımı ve yaratıcı gelişimi kolaylaştırmaktır.