You are here:

Bunu neden yapıyoruz

M4F, hakkında Denetimli Serbestlik Tedbiri verilen
yükümlüleri sanatsal ve teknik

beceriler ile donatarak işgücü piyasasına kazandırma ve yükümlülerin hayatlarını idame ettirebilmesi ihtiyacına cevap vermektedir. Bu özgün deneyim, eski hükümlülerin yeniden suç işlemesinin azaltılmasına katkıda bulunabilir ve aynı zamanda müzik yapım sektörünün ihtiyaçlarını mahkumların potansiyeli ile birleştirebilir.

Cezaevlerine ilişkin bazı genel veriler

Şu anda 27 AB ülkesinde 580.000 mahkum bulunmaktadır.

Ortalama olarak, 100.000 kişiye 120 mahkum düşmektedir (Türkiye’de – M4F’nin ortak ülkesi – 355), bunların %7’si kadın, %2,5’i çocuk (AB’de 14.000), %22’si yabancı, yaklaşık %20’si 30 yaşın altındaki gençlerden oluşmaktadır, ancak ülkeler arasında, özellikle tutuklu yabancılar için büyük dengesizlikler vardır (Eurostat 2021; Avrupa Suç ve Ceza Adaleti İstatistikleri Kaynak Kitabı 2021).

Tahliyeden sonraki ilk yıl içinde gençlerde ve halihazırda suç geçmişi olanlarda yeniden suç işleme oranının daha yüksek olduğu teyit edilmiştir (Avrupa Konseyi, Yıllık Ceza İstatistikleri 2021).

Aynı rapor ne yazık ki, tutukluluğa alternatif tedbirler ve cezaevi içindeki yenilikler için ayrılan fonların genel olarak azaldığını teyit etmektedir. Bu durum, son 2 yılda planlanan eğitim veya sözde “tedavi” faaliyetlerinin çoğunu yavaşlatan pandemi nedeniyle daha da kötüleşmiştir.

Eğitim faaliyetleri

Herhangi bir faaliyete (eğitim, eğlence) katılan genç mahkumlar toplamın ortalama % 20’sidir ve sadece %3’ü dışarıdaki şirketler veya kuruluşlar için (cezaevi dışında da) çalışma fırsatına sahiptir. İşe yerleştirme faaliyetlerine katılan mahkumlar arasında yeniden suç işleme oranının radikal bir şekilde düştüğü ve bunun belirleyici bir pozitif döngü yarattığı uzun zamandır doğrulanmaktadır (Harsh or Humane? Detention Conditions and Recidivism, Einaudi Institute for Economics Finance 2014).

Cezaevinde eğitim ve çalışma da en temel eylemler mahkumların topluma yeniden entegrasyonunu teşvik etmek ise,M4F projesi Hip Hop’un sanatsal dünyasıyla ilgili atölyeler ve üretim alanları yaratarak aktivasyonlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Bu kültürün, tüm dünyadaki nispeten daha az fırsata sahip gençler ve özellikle de suça bulaşma riski altında olan, halihazırda hüküm giymiş veya şartlı tahliye edilmiş kişiler için güçlü bir katılım, farkındalık ve kendini ifade etme aracı olduğu kanıtlanmıştır.

Support well-being and personal expression

educational and rehabilitation processes of convicted young people through non-formal, musical, and technical education programs in European (and Turkish) correctional facilities.

Increase redemption opportunities for young people

with criminal convictions or on probation, detention or postdetention through the development of occupational, artistic, and technological skills in the hip-hop market.

Improve the skills and intervention models of educators (generally youth workers)

inside or outside of prison to incorporate and expand these music education processes in the criminal justice system.

Offer new professional and job opportunities

to young inmates or former inmates, developing synergies and collaborations with music production and art companies.

Stabilise and increase the introduction of spaces/workshops for musical experimentation and production

considering the differences between national criminal justice systems,in correctional facilities, both those for juveniles (up to 18 or 22 years of age) and adults (18 and over).

Hip Hop Kültürü

Özgürlük İçin Müzik, özünde Hip Hop kültürüne özgü bazı disiplinleri barındırıyor.

Hip Hop, 1970’lerde Afro-Amerikan azınlıkların sanatsal ifadesini temsil etti, daha sonra ABD’ye göç eden Latinlere de yayıldı ve ardından tüm dünyaya hızla yayılarak özellikle toplumdan dışlanmış gençlerin ilgisini çekti.

Böylece bir sosyal kurtuluş aracına dönüştü ve tam olarak ifade etmek gerekirse küresel çağdaş sanatın ana dallarından biri haline gelen bu akım kendi alanında da formlara ayrıldı; vokal ifade – rap – ; bedensel ifade – Hip Hop, break – ; görsel ifade – grafiti – ve müzikal ifade – DJ’lik –.

Bu formlar yıllarca gençlerin ic dünyalarını yaygın eğitim uygulamaları yoluyla aktarmanın etkili bir yolu olmuştur. Ayrıca mahkumlarla yapılan rehabilitasyon faaliyetlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadırlar; ancak çalışmalar hala büyük ölçüde düzenlenmemiş ve deneysellerdir.

Avrupa perspektifi

Bu projenin finansmanı, Avrupa’daki ulusal kamu politikalarının – nadir istisnalar dışında – cezaevlerinde yapılandırılmış yaygın eğitim programlarına kalıcı olarak yatırım yapmaktan hala çok uzak olduğu düşünüldüğünde büyük bir fırsattır.

Profesyonel eğitim kursları birçok cezaevinde mevcuttur, ancak eğlence ve sanatsal müzik sektöründe atölye çalışmalarının veya girişimci yatırımlarının eksikliği söz konusudur.

Bu nedenle proje, gerçek becerilerin ve iş fırsatlarının geliştirilmesini teşvik etmek için onlara odaklanmayı amaçlamaktadır. Donanım, eğitim ve dış dünya ile köprü kurma sorumluluğu, üçüncü sektörün iyi niyetine, gönüllü hizmete devredilmiştir. , KA2 fonunda ilk kez Cezaevlerinde ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde müzik üretimi için kalıcı atölyelerin açılmasına yönelik yeterli karşılık bulabilecek insan ve malzeme kaynaklarına yatırım yapılacaktır.

Proje, hip hop ile ceza adaleti dünyasını birleştiren
ilk finanse edilmiş Erasmus+ projesi olacak.