Proje, Hip Hop'un sanatsal dünyası ile beraber atölye çalışmaları ve üretim alanları yaratarak başta rap ve beatmaking olmak üzere mahkumların topluma yeniden entegrasyonunu kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Proje, Hip Hop'un sanatsal dünyası ile beraber atölye çalışmaları ve üretim alanları yaratarak başta rap ve beatmaking olmak üzere mahkumların topluma yeniden entegrasyonunu kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Our Objectives

Hip Hop culture has proven to be a powerful means of involvement, awareness, and self-expression
for young people with fewer opportunities all over the world and especially
for those at risk of deviance, already sentenced or on probation.

Avrupa (ve Türkiye) ceza infaz kurumlarında yaygın eğitim,

müzikal ve teknik eğitim programları aracılığıyla yükümlü gençlerin refah, kişisel ifade, eğitim ve rehabilitasyon süreçlerini desteklemek. .

Ceza adaleti sistemine bu müzik eğitim süreçlerini dahil

etmek ve genişletmek için ceza infaz kurumlarının içindeki veya dışındaki eğitimcilerin (genellikle gençlik çalışanları) becerilerini ve müdahale modellerini geliştirmek.

Ulusal ceza adaleti sistemleri arasındaki farklılıkları gençlere

18 veya 22 yaşına kadar) ve yetişkinlere (18 yaş ve üstü) yönelik ıslahevlerini göz önünde bulundurarak müzikal deneyler ve üretim için alanların/atölyelerin tanıtımını istikrarlı hale getirmek ve artırmak.

Hip-hop piyasasında mesleki, sanatsal ve teknolojik

becerilerin geliştirilmesi yoluyla hüküm giymiş veya denetimli serbestlik tedbiri kararı verilmiş gençlere yönelik rehabilitasyon fırsatlarının artırılması.

Genç hükümlülere veya eski hükümlülere

yeni profesyonel iş fırsatları sunmak, müzik prodüksiyonu ve sanat şirketleriyle işbirlikleri geliştirmek.
whitecuffie3

Özgürlük için Müzik (M4F), gençler için en kötü marjinalleştirme koşullarından birine odaklanmaktadır: ister çocuk ister yükümlü ister yetişkin cezaevlerinde olsun.

Proje lideri ve diğer ülkelerden proje ortaklarından bazılarının cezaevi ortamında yaygın eğitim müdahaleleri konusundaki uzun yıllara dayanan deneyimleri şu öneriye yol açmıştır: en etkileyici sanatlardan biri olan müzikal ifade konusunda genç mahkumlar için iyileşme ve katılım yollarının geliştirilmesi yararlı olacaktır.

Projenin amacı sadece sanatsal becerileri değil, aynı zamanda gelecekteki istihdam için kullanılacak teknik becerileri de geliştirmektir.

Biz, Avrupa’daki ve Avrupa dışındaki 5 farklı

ülkeden gelen altı ortaktan oluşan bir konsorsiyumuz.

Projemizi gerçekleştirmek için 36 ay

M4F, 36 ay içinde, genç mahkumların bir müzik prodüksiyon ve miksaj stüdyosunun işletilmesinde yetkin olmalarını sağlayacak ve cezaevinden tahliye edilmeden önce bile olası profesyonel bağlantılara erişimlerini kolaylaştıracak yüksek kaliteli bir eğitim geliştirmeyi amaçlamaktadır.

News & Announcements