You are here:

C3: Berlin Training

Training

C3


Eylül 2023
Berlin, Almanya

Aufbruch ev sahipliğinde

23 Eylül’ün 11’inden 14’üne kadar C3 eğitimi için Berlin’deydik.

Cezaevi bağlamına uyarlanmış müzik üretimi için eğitim modüllerinin oluşturulması” başlıklı bu özel eğitim, gelecek kılavuzların şekillendirilmesinde etkili oldu. Başlıktan da anlaşılacağı üzere, bu oturumlar sırasında öncelikli odak noktası, kılavuzun temel içeriğini oluşturacak temel teknik hususların belirlenmesi olmuştur. El kitabının, projemizin özel ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde hem eğitmenler hem de mahkumlar için tasarlanmış kapsamlı eğitim modüllerini içermesi öngörülmektedir. Bu günlerde yapılan tartışmalar ve alınan kararlar, eğitim materyallerinin geliştirilmesini destekleyecek teknik parametrelerin ve içerik mimarisinin tanımlanmasında çok önemli bir rol oynamıştır.

M4F C3 OUTPUTS

Gündem

etkinlik sırasında gerçekleşen, tartışılan konuların dökümü

Infopack

mekan hakkında bazı faydalı bilgiler

Rapor

olayın ayrıntılı anlatımı