You are here:

C1: Lisbon Training

Training

C1


ianuarie 2023
Lisabona, Portugal

găzduit de ETIC

Prima instruire a avut loc la Lisabona în perioada 25-27 ianuarie 23 și a fost coordonată de ETIC, partenerul nostru gazdă. Această inițiativă de formare a fost special concepută pentru a îmbunătăți cunoștințele formatorilor organizațiilor noastre partenere în domeniul tehnologiilor de producție muzicală. Sesiunile de formare s-au axat în primul rând pe aprofundarea complexității atât a tehnologiilor de producție muzicală în general, cât și, mai ales, a beatmaking-ului. Condusă de expertiza profesioniștilor ETIC, formarea a avut ca scop să ofere o înțelegere cuprinzătoare a aspectelor tehnice asociate acestor domenii.

Această formare de la Lisabona a servit ca o etapă cheie în creșterea competenței tehnice a formatorilor de proiect, în lumina următoarelor etape ale proiectului.

M4F C1 Rezultat

Agenda

informații pentru a fi discutate în timpul întâlnirii

Infopack

informații utile despre locul de întâlnire

Report

detalierea discuțiilor pe durata întâlnirii