You are here:

TPM2 Transnational meeting

Online Transnational meeting

Transnational Partners Meeting 2


Januari 2023
Online

Georganiseerd door Arci Liguria

De tweede transnationale partnerbijeenkomst vond online plaats op 20 januari 23. We bespraken de stand van zaken van de eerste twee projectactiviteiten, de komende C1-trainingslogistiek (WP2) en verschillende projectmanagement- en verspreidingskwesties (wp1).

M4F TPM2 OUTPUTS

Agenda

de uitsplitsing van alles wat er tijdens het evenement is gebeurd