You are here:

TPM2 Çevrimiçi

TPM2 Çevrimiçi

Transnational Partners Meeting 2


Ocak 2023
Online

Arci Liguria ev sahipliğinde

İkinci ulusötesi ortaklar toplantısı 20 Ocak 23 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. İlk iki proje faaliyetinin son durumu, yaklaşan C1 eğitim lojistiği (WP2) ve çeşitli proje yönetimi ve yaygınlaştırma konuları (wp1) tartışıldı.

M4F TPM2 OUTPUTS

Gündem :

etkinlik sırasında gerçekleşen, tartışılan konuların dökümü