You are here:

Başlangıç Toplantısı [TPM1 Çıkışları]

Başlangıç Toplantısı

[TPM1 Çıkışları] Meeting 1
Cenova


Kasım 2022
Cenova, İtalya

Arci Liguria ev sahipliğinde

2-4 Kasım 22 tarihleri arasında Özgürlük İçin Müzik başlangıç toplantısı için Cenova’da bir araya geldik. Bu etkinlik, hem Avrupa hem de Avrupa dışındaki bölgeleri kapsayan altı farklı ülkeden adanmış ortakları bir araya getirdi. Amacımız GANNT tasarımını kullanarak Eylem planını derinlemesine analiz etmek ve ortak bir çaba ile önümüzdeki üç yılının rotasını işbirliği içinde çizmekti.

M4F TPM1 OUTPUTS

Gündem

etkinlik sırasında gerçekleşen, tartışılan konuların dökümü

Infopack

mekan hakkında bazı faydalı bilgiler